phutung.xehoioto.com
Do lỗi cảm biến Ford Transit bị thu hồi gần 700 chiếc để kiểm tra
Do lỗi cảm biến vị trí trục khuỷu có thể dẫn đến tình trạng xe bị chết máy, Ford Việt Nam đã tiến hành triệu hồi 6.938 chiếc xe Ford Transit để kiểm tra và khắc phục.