phutung.xehoioto.com
Camera cảm biến ôtô
Trên các xe hiện đại ngày nay, hầu hết các hoạt động của xe đều thông qua các cảm biến và bộ điều khiển trung tâm ECU.