phutung.xehoioto.com
Bộ chống nhầm chân ga do người Việt sáng chế chế chỉ khoảng 4 triệu đồng
Với chi phí chỉ khoảng 4 triệu đồng, tài xế Việt có bộ chống nhầm chân ga, chân phanh với công tắc kích hoạt On/Off tùy ý.