phiendichvientiengthai.com
Phiên dịch tiếng Thái hội nghị - Tiêu chí cần nhất ở phiên dịch viên
Là một chuyên gia trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Thái Lan hội nghị, cũng như đã trải qua vô vàn sự kiện phiên dịch, hiểu rõ những kinh nghiệm thực tiễn trong ngành thông dịch tiếng Thái. Chúng tôi biết rằng ngôn ngữ thôi là chưa đủ đ