papierowydizajn.pl
Sala bankietowa z... tektury
Wprawdzie sala bankietowa z tektury to tylko prototyp, ale pomysł jest. Konstrukcja powstała na warsztatach prowadzonych przez Rentaro Nishimurę dla studentów Wydziału Architektury Uniwersytetu w Cambridge. Miała pomieścić 80 osób. Sala z tektury powstawała 3 dni, a później 3 godziny zaj