papierowydizajn.pl
Komórki, skały i kryształy
Rogan Brown to artysta, który łączy naturę z wyobraźnią, używając do tego celu nożyczek i dużej ilości papieru. Swoje okrzemki, bakterie, korale czy grzyby w wielokrotnym powiększeniu tworzy też korzystając z laserowego cięcia arkuszy papieru. Powstają delikatne struktury, imitujące