papierowydizajn.pl
Biały korpus
Gdy architekt zabiera się za rzeźbę, musi powstać coś tak... niebywałego. Australijczyk Horst Kiechle użył białego papieru 200 mg, by wiernie odtworzyć wnętrze człowieka. Powstał model, którego nie powstydziłaby się żadna szkolna pracownia anatomii. Mamy tu serce i płuca, są jelit