papierowydizajn.pl
Bez wizytówek nie ma biznesu
Wizytówki są z nami od bardzo dawna. Pierwsze pojawiły się w Chinach w XIII wieku - w końcu to tam wynaleziono papier. Były przeznaczone dla urzędników państwowych i zawierały jedynie imię, nazwisko oraz funkcję. Tworzono je na papierze lub jedwabiu, a informacje spisywano ręcznie. Do