ongoi.org
Tuần cửu nhật cầu cho ơn thiên triệu: Ngày thứ 6 - Diễn đàn Ơn Gọi
Trung tín chu toàn bổn phận hằng ngày với tình yêu và niềm vui 1. Lời Chúa: Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (Lc 16,10) “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng …