ongoi.org
NGƯỜI NGOẠI ĐẠO - Diễn đàn Ơn Gọi
Kể từ ngày rời quê, đây là lần đầu tiên chị Phượng trở về vào dịp Tết và lưu lại lâu như vậy. Chị dành những ngày đầu năm đi thăm viếng bà con, họ hàng, bạn bè. Đến xóm đạo, chị vào nhà thờ viếng Chúa, ghé nhà xứ trò chuyện với các …