ongoi.org
Tháng 5 - Dâng hoa kính Đức Mẹ
Dâng hoa kính Đức Mẹ. Giáo hội dành riêng tháng 5 này để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu đặc biệt nơi Đức Maria - Mẹ của Chúa Giê-su, Mẹ của chúng con.