novateen.vn
Trường ngoài công lập được phép xét tuyển vào lớp 10
Trường ngoài công lập và trường tự chủ tài chính tuyển sinh xét tuyển vào lớp 10 không dựa vào kỳ thi như các trường công lập