novateen.vn
Vova làm việc tốt - Giáo dục cam kết chất lượng - Novateen
Vova chạy về nhà khoe với mẹ. – Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt. – Việc gì thế con? – Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường. – Ồ thật là 1 việc tốt, ngày mai con hãy phát huy nhé. Ngày hôm sau – Hôm nay con và các …