novateen.vn
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Vừa tự luận vừa trắc nghiệm - Tổ hợp ôn luyện
Với 4 môn thi. Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ theo phương án 2 bài tự luận, 1 bài vừa tự luận vừa trắc nghiệm và 1 bài trắc nghiệm 100%.