novateen.vn
Các dạng đề thường ra về tác phẩm Làng - Ngữ văn lớp 9
Tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân trong Ngữ Văn lớp 9 là một trong những đề thường được sử dụng làm đề thi tốt nghiệp THCS và thi vào 10