novateen.vn
Phương trình bậc hai một ẩn: Lý thuyết và cách giải phương trình
Phương trình bậc hai một ẩn hay còn gọi là phương trình bậc hai. Đây là dạng bài toán thường hay ra trong các đề thi trên lớp thi học kỳ và thi vào lớp 10