novateen.vn
Hướng dẫn phân tích bài thơ Bếp Lửa - Bằng Việt
Bài thơ Bếp lửa được sáng tác năm 1963 khi Bằng Việt là sinh viên đại học luật ở nước ngoài. Bếp Lửa là bài thơ hay được sử dụng trong các đề thi vào 10