novateen.vn
Sỹ tử nên làm gì trước ngày thi? - Giáo dục cam kết chất lượng Novateen
Thời điểm này nhiều bạn học sinh đang bước vào kỳ thi học kỳ và chuẩn bị thi vào 10. Trước ngày thi sỹ tử nên làm gì? Novateen gợi ý đến cho các sỹ tử.