novateen.vn
Mai xa trường - Giáo dục cam kết chất lượng - Novateen
Mai xa trường em có nhớ ai không? Bạn bè xưa và thầy cô giáo cũ. Những cây bàng già tháng tư trổ nụ. Cơn mưa đầu mùa ướt đẫm lá-tim xanh