novateen.vn
Hướng dẫn phân tích bài Đoàn thuyền đánh cá - Ngữ văn lớp 9
Đoàn thuyền đánh cá là một bài thơ hay của tác giả Huy Cận. Bài thơ tả cảnh lao động hăng say của những người đi biển để mang về những mẻ cá tươi và đầy ắp