novateen.vn
Vova học Vật lý như thế nào?
Vova học Vật lý cũng vào loại khá. Cậu ra thích trẩ lời những câu hỏi mà cô giáo đưa ra trong giờ học. Nhưng Vova lại thường xuyên nhanh nhảu đoảng.