novateen.vn
Công bố đề thi tham khảo vào lớp 10 tại Hà Nội - Tổ hợp ôn luyện uy tín
Đề thi tham khảo vào lớp 10 mới được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Môn thi thứ 4 sẽ làm đề trắc nghiệm 100% với 40 câu hỏi.