novateen.vn
Đề thi môn Toán vào lớp 10 Trường chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2013-2014
Đề thi môn Toán vào lớp 10 Trường chuyên ĐHSP Hà Nội luôn được đánh giá là một đề thi chuẩn mực. Novateen giới thiệu đề thi và đáp án