novateen.vn
CÔ TRẦN THỊ THÚY NGÂN - GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIẾNG ANH
Tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô Trần Thị Thúy Ngân được đánh giá rất cao về chuyên môn và phương pháp giảng dạy