novateen.vn
Cô Phạm Thị Luyến - Giáo viên dạy giỏi ngữ Văn - Novateen
Cô Phạm Thị Luyến với triết lý giảng dạy: “Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì