novateen.vn
CÔ NGUYỄN THỊ THU HIỀN - GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NGỮ VĂN
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền với triết lý giảng dạy: “Một người thầy giỏi sẽ rất hiểu biết và nhìn thấy tương lai trong đôi mắt của mọi học trò”.