novateen.vn
CÔ ĐINH THỊ HỒNG VÂN - GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TOÁN
Cô Đinh Thị Hồng Vân là giáo viên dạy giỏi Toán. Là một trong 7 giáo viên dạy giỏi Toán ở Hà Nội. Biệt danh Vân "Hình" mà nhiều học sinh còn nhớ mãi đến cô