novateen.vn
Cảm nhận về đoạn trích Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng
Chiếc Lược Ngà được Nguyễn Quang Sáng viết năm 1966, tại chiến trường Nam Bộ trong thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra quyết liệt