novateen.vn
Bỏ cộng điểm ưu tiên học lực và nghề khi thi tuyển sinh vào 10 Hà Nội
Bỏ cộng điểm ưu tiên học lực và cộng điểm học nghề khi thi tuyển sinh vào lớp 10 là điểm mới Sở GD ĐT Hà Nội áp dụng từ năm học 2019-2010.