novateen.vn
Bài văn tủ - Giáo dục cam kết chất lượng - Novateen
Cô giáo cho học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Cu Bin 7 tuổi về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết. Tất nhiên là cô giáo không hài lòng. Cô bắt cu Bin làm lại bài văn: hãy tả con chó nhà em. Cu Bin làm bài văn …