novateen.vn
Ai là thủ phạm? - Giáo dục cam kết chất lượng - Novateen
Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? – Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo …