nongnghiepnhanh.com
Kỹ thuật ghép cải tạo thay thế giống Nhãn
Với những vườn nhãn cũ, giống nhãn nước, trồng từ hạt, chất lượng quả thấp, bà con muốn cải tạo không cần phải trồng mới lại. Với kỹ thuật ghép cải tạo thay thế giống nhãn, bà con có thể thay thế vườn nhãn hiện thời bằng những giống mới ngon hơn, năng suất chất lượng cao và thời gian thu hoạch cũng được rút ngắn.