nongnghiepnhanh.com
Giới thiệu về cây Trúc Liễu
Với nền nông nghiệp hiện nay, trồng các loại Cây Lâm Nghiệp cho thu hoạch nhanh hay chính là Cây Lâm Nghiệp ngắn ngày là một xu thế, đem lại hiệu quả kinh tế nhanh và có vòng quay sớm. Cây Trúc Liễu là một trong những cây Lâm nghiệp ngắn ngày đang dần được nhiều bà con lựa chọn để phát triển kinh tế.