nongnghiepnhanh.com
Giá gà Đông Tảo và giá trị của loại gà quý hiếm này
Gà đông tảo ngày càng có giá trị hơn do sự quý hiếm của giống gà này, vì vậy giá của gà đông tảo thường cao hơn giá của những loại gà khác rất nhiều.