nhanhdedang.com
Cách đăng ký nhãn hiệu hàng hóa - MasterBrand
Dưới đây là cách đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho công ty: a.Trình tự thực hiện: Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó