nhanhdedang.com
[Bán hàng nhanh] Những kĩ năng giúp bạn bán hàng hiệu quả
Chúng ta đều biết việc tạo ra một sản phẩm, dịch vụ bao gồm rất nhiều công đoạn, là thành quả lao động của cả một tập thể nhưng để bán được sản phẩm và mang lại lợi nhuận cho công ty còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Một sản phẩm tốt nếu không được chào hàng đúng cách thì khách hàng cũng không thấy hết được giá trị và các chức năng nó sẽ mang lại,