nhanhdedang.com
[Bán hàng nhanh] Bạn đã thực sự thấu hiểu thị trường bán lẻ chưa?
Một nhà nghiên cứu thị trường bán lẻ từng nói “Khi bạn hiểu được thị trường, sản phẩm của bạn sẽ tự bán nó.” Câu hỏi đặt ra ở đây là “Vậy thì, thị trường hay sản phẩm cần có trước?” Tương tự với câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước. Bạn cần hiểu rằng khi tìm kiếm và nghiên cứu thị trường, bạn hoàn toàn có thể