ngoinhathanhtuyen.com
Ngói màu thanh tuyền - Ngói sóng TT08 - Nhà máy gạch không nung Thanh Tuyền
Model: TT08 Kích thước: 424 mm X 336 mm X 10 mm Trọng lượng: 3.2 kg Màu sắc : đỏ tươi