nghiemvanhung.com
Z-LAC là gì?
Z-LAC là một mô thức đem các sản phẩm, chiến lược marketing, phương pháp hay,... từ nơi đang thịnh hành phát triển đến nơi chưa có. Với chiến lược Z - LAC bạn không cần phải đắn đo rằng sản phẩm đó hay chiến lược đó có thực sự