nghiemvanhung.com
Ý Thức & Tiềm Thức (Sức Mạnh Thật Sự Của Nó)
Ý Thức Của Bạn: Ý thức là phần biết suy nghĩ và lập luận của bạn, là một phần trong tâm trí bạn được dùng để đưa ra quyết định hàng ngày. Ý chí tự do của bạn nằm ở đây và với ý thức, bạn có thể quyết định điều