nghiemvanhung.com
XEM 2 VIEO THIẾT LẬP MỤC TIÊU - NGHIÊM VĂN HÙNG
TẠI SAO CHÚNG TA NÊN THIẾT LẬP MỤC TIÊU CHO MÌNH! -- Đã có nghiên cứu từ 1 trường đại học về việc hỏi xem những sinh viên ở đó có đặt mục tiêu cho mình không? -- 97% Không đặt mục tiêu và chỉ có 3% những sinh viên trường đ