nghiemvanhung.com
X10 Hiệu Quả Công Việc Của Bạn Nhờ Pomodoro
Kỹ thuật Pomodoro: Làm thế nào một thói quen 25 phút có thể giúp bạn làm chủ thời gian của mình? Nếu bạn cũng giống những người ngoài kia, việc quản lý thời gian là một việc mang đầy tính thách thức. Cuộc sống hiện tại có quá nh