nghiemvanhung.com
Thành công và thất bại!!!
-Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó. -Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn