nghiemvanhung.com
Tâm Lý Học Marketing
Trước khi đi vào tiến hành các thủ thuật chi tiết trong marketing, tôi nghĩ sẽ rất có ích nếu bạn hiểu cách mọi người xử lý, bạn vận dụng toàn bộ các nguyên lý trong tâm lý học để giải thích. Việc hiểu các nguyên lý tâm lý học qu