nghiemvanhung.com
Lời Tâm Sự Của 1 Học Viên (Khó Khăn Là Điều Phải Có Trên Con Đường Thành Công)
oh! Hôm qua 12h đêm, 1 người học viên của Hùng đăng 1 status giúp Hùng nhớ lại những ngày tháng khởi nghiệp, những ngày tháng khó khăn khi bắt đầu vào lĩnh vực mới! Lĩnh vực Internet Marketing! Và Hùng biết được rằng những khó khăn sin