nghiemvanhung.com
Jeff Walker là ai?
Jeff Walker là người sáng tạo ra Công Thức Công Bố Sản Phẩm... một hệ thống đã được hàng ngàn doanh nhân trong hàng trăm thị trường khác nhau sử dụng để tạo ra những lần ra mắt sản phẩm mới cực kỳ thành công trên Internet. Ông