nghiemvanhung.com
Công Thức nén thời gian (Trích Khóa Học Kĩ Năng Học Tập Đỉnh Cao)
Đây là 1 trong những video trong khóa học Học Kĩ Năng Học Tập Đỉnh Cao, khóa học Hùng tổng hợp lại từ những gì mà mình học và trải nghiệm được. Cũng đã áp dụng và tạo ra kết quả cho riêng mình. Mức Phí Của Khóa Học Này Là