nghiemvanhung.com
10 Thực Tế Mới Của Bussiness (Start Up)
Xin chào bạn! Dưới đây là 10 thực tế mới của Bussiness (Start Up) mà Hùng thấy rất hay từ cuốn sách "Đảo Ngược"! Nó cũng là 10 bài học cho bản thân Hùng và cho chính bạn & giờ hãy trải nghiệm 10 bài học này nhé!