nghiemvanhung.com
10 Câu Nói Truyền Động Lực Mạnh Mẽ Cho Bất Kì Ai
10 Câu Nói Truyền Động Lực Mạnh Mẽ Cho Bất Kì Ai 1. Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại. - Đức Phật. 2. Đôi lúc bạn đối mặt với khó khăn không phải vì bạn làm điều gì đó