natufood.vn
Cây trồng trên sân thượng - NatuFood
Một sân thượng đầy nắng và bạn muốn trồng cây trên sân thượng!! Bạn không biết lựa chọn loại cây nào? Thì cây Nho là lựa cho thích hợp cho bạn. Cây nho không những trồng để che bóng mát, mà sau 9 tháng cây còn ra trái. Cả nhà vừa ngồi sân thượng vừa …